Baterii proteze auditive

Despre bateriile protezelor auditive

Baterii auditive

Modul de funcţionare a bateriilor pentru aparatul auditiv

Bateriile sunt părţi componente mici, însă importante pentru orice aparat auditiv. Fără baterii, dispozitivul nu ar putea funcţiona. Tehnologia aparatelor auditive este într-o continuă schimbare, iar în ultimii ani, pe măsură ce dispozitivele au devenit din ce în ce mai mici şi mai performante, bateriile au trebuit să fie, de asemenea, adaptate standardelor înalte impuse. Glen Rutherford, directorul general al companiei Rayovac, vorbeşte despre aspectele cheie ale bateriilor pentru aparatul auditiv şi evoluţia acestora de-a lungul timpului.

Cum funcţionează bateriile pentru aparatul auditiv?

Bateriile zinc-aer moderne sunt „activate” odată ce este înlăturată eticheta autocolantă de pe spatele acestora. Eticheta asigură menţinerea „integrităţii” bateriilor când acestea nu sunt utilizate şi previne scurgerea de energie din acestea. Odată ce eticheta este înlăturată, aerul din exteriorul bateriei este aspirat prin orificii microscopice în interiorul carcasei bateriei şi are loc o reacţie chimică în interiorul celulei, producându-se energie.

Sugestii şi recomandări

Înainte de a utiliza bateria, scoateţi eticheta cu minut înainte de a introduce bateria în dispozitiv. Pentru rezultate optime, trebuie să aveţi răbdare ca aerul să pătrundă în interiorul bateriei şi să o activeze. Dacă înlăturaţi eticheta şi introduceţi imediat bateria în aparatul auditiv, bateria dumneavoastră ar putea părea „nefuncţională”, deoarece tensiunea acesteia nu poate atinge nivelul necesar pentru activarea dispozitivului. În acest caz, scoateţi bateria din dispozitiv şi lăsaţi-o în stare de repaus timp de un minut, înainte de a o reintroduce în aparat.

Notă: bateriile nu pot fi „dezactivate” odată ce eticheta autocolantă a fost înlăturată. Când cantitatea de zinc începe să se epuizeze, bateria trebuie înlocuită, în caz contrar, dispozitivul nu va funcţiona corespunzător.

Evoluţia bateriilor pentru aparatul auditiv

De-a lungul anilor, bateriile pentru aparatul auditiv au avut o importanţă majoră în evoluţia instrumentelor auditive şi, la rândul lor, au evoluat odată cu acestea. De la introducerea bateriilor zinc-aer în anul 1977, celulele au putut produce o cantitate colosală de energie comparativ cu dimensiunea şi greutatea acestora.

Ştiaţi că: o baterie obişnuită pentru aparatul auditiv cântăreşte aproximativ 0,7 grame?

Deşi principiul de funcţionare a bateriilor a rămas acelaşi în ultimii 30 de ani, multe alte aspecte s-au schimbat: printre acestea se numără şi puterea şi capacitatea celulelor bateriilor. Cel mai important progres în ceea ce priveşte bateriile pentru aparatul auditiv îl reprezintă creşterea capacităţii celulei. Exteriorul acestora a rămas aproape neschimbat, însă cantitatea de zinc din interiorul celulelor a fost sporit semnificativ. Acest lucru este posibil, în principal, datorită modificărilor realizate la nivelul structurii interne a celulelor, prin configuraţii interioare, materiale şi formule chimice inovatoare. Având în vedere dimensiunile reduse ale bateriilor pentru aparatul auditiv, cantitatea de material care poate fi introdus în interiorul acestora este limitat. Provocarea pentru producătorii de baterii a constat întotdeauna în sporirea la maxim a spaţiului disponibil, pentru a se obţine cât mai multă energie posibilă, fără compromiterea nivelului de performanţă.

Producătorii au început să opteze pentru metale de ultimă generaţie şi testează, dezvoltă şi investesc în permanenţă în calitatea bateriilor pentru a asigura cea mai bună performanţă a acestora. De exemplu, bateriile de dimensiune 10 de la Rayovac, introduse prima dată pe piaţă în anul 1986, aveau o capacitate de 50 miliamperi/oră (mAh). Astăzi, aceleaşi baterii au o capacitate de 105 (mAh), ceea ce înseamnă că s-a dublat capacitatea acestora în 20 de ani şi că acestea au o perioadă de durabilitate de două ori mai îndelungată pentru acelaşi aparat auditiv.

Factorii care influenţează durata de viaţă a bateriei

Una dintre cele mai frecvente întrebări priveşte durabilitatea bateriilor şi frecvenţa de înlocuire a acestora. Există anumite calcule standard utilizate în cadrul acestei industrii în scopul estimării duratei de viaţă a bateriei unui aparat auditiv, însă adevărul este că nu există un răspuns care să fie valabil în toate cazurile.

Există numeroşi factori care influenţează durata de viaţă a unei baterii, iar combinaţia acestora diferă de la caz la caz. Rapiditatea de epuizare a bateriei este influenţată de o gamă de factori, cum ar fi:

  • Nivelul de hipoacuzie al utilizatorului
  • Nivelul de utilizare a aparatului auditiv
  • Dispozitivul şi caracteristicile sale
  • Mediul – nivelul de umiditate, temperatura şi altitudinea pot afecta performanţa bateriei dumneavoastră

De asemenea, în cazul persoanelor care poartă cât un aparat auditiv pentru fiecare ureche, durata de viaţă a bateriilor diferă de cele mai multe ori de la o ureche la cealaltă. Este atipic ca nivelul de hipoacuzie să fie egal pentru ambele urechi. Aceasta înseamnă că nici durata de viaţă a bateriilor nu va fi egală. Din păcate, aceasta este o neînţelegere frecventă în rândul persoanelor care utilizează şi un al doilea aparat auditiv. Cea mai bună metodă de a estima durata de viaţă a bateriei este să luaţi drept reper propria performanţă a bateriei în timp.

Faceţi clic aici pentru a descărca un exemplar al broşurii „Factori care influenţează durata de viaţă a bateriei”. Puteţi păstra broşura asupra dumneavoastră sau o puteţi înmâna prietenilor şi membrilor familiei dumneavoastră.

Sugestii şi recomandări

Totuşi, vestea bună este că există câteva modalităţi prin care puteţi menţine şi proteja durata de viaţă a bateriei. Având grijă de bateriile dumneavoastră, aveţi siguranţa că acestea funcţionează corespunzător şi au o durată de viaţă mai îndelungată.

  • Păstraţi eticheta lipită pe spatele bateriei până când doriţi să o utilizaţi. Prin înlăturarea etichetei, se va produce scurgerea de energie
  • Depozitaţi bateriile aparatului auditiv la temperatura camerei
  • Nu depozitaţi bateriile la căldură, deoarece durata de viaţă a acestora ar putea fi redusă
  • Nu se recomandă refrigerarea
  • Bateriile nu trebuie ţinute în buzunar. Obiectele de metal, precum monedele, pot provoca descărcarea bateriilor

Faceţi clic aici pentru a descărca un „Ghid privind bateriile pentru aparatul auditiv”, care conţine răspunsuri la întrebările frecvente privind bateriile pentru aparatul auditiv.