Legislație

Cum poti fi beneficiar in programul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă au lansat programul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+:130164.

Acesta este cofinanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație.

Durata proiectului este de 36 luni, iar obiectivul general îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creșterii șanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața liberă a muncii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Stimularea angajării persoanelor cu dizabilități care se află în căutarea unui loc de muncă și beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare
profesională din partea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prin acordarea de subvenții angajatorilor.
– Sprijinirea persoanelor cu dizabilități care se află în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la serviciile publice de ocupare, în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces în vederea creșterii șanselor de ocupare.
– Acordarea de sprijin angajatorilor pentru accesibilizarea locurilor de muncă în vederea creșterii gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități care se află în căutarea unui loc de
muncă și beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională din partea agențiilor de ocuparea forței de muncă.

Data de începere a proiectului: 23.05.2019
Data de finalizare a proiectului: 23.04.2022

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:
• 7000 de persoane cu dizabilități vor beneficia de servicii de informare și consiliere în vederea angajării din partea ANOFM;
• 200 de angajatori vor primi subvenţie pentru adaptarea rezonabilă a spațiilor de muncă pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilităţi;
• Pentru 200 de persoane cu dizabilități nou angajate, non-NEET, angajatorii vor primi subvenţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002;
• Cel puţin 700 de persoane cu dizabilităţi care beneficiază de voucher vor fi încadrate pe piaţa muncii.

Documentele necesare le puteti gasi la adresa: http://anpd.gov.ro/web/tehnologie-asistiva/

Sursa: Primaria Lumina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *